مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تشریح عملکرد نیمه اول سال این بانک، از رشد ۳۵ درصدی پرداخت تسهیلات در 6 ماه گذشته خبر داد.

Source: بانک و بیمه