مدیرعامل بانک صادرات ایران کاستن از حجم دارایی‌های مازاد و غیرکارمزدی بانک را از جمله برنامه‌های در دست اجرا برای تحقق نقشه راه بانک عنوان کرد و گفت: «دارایی‌های سمی» هزینه زیادی بر بانک تحمیل و عملا بخش قابل‌توجهی از منابع را منجمد کرده که یکی از اهداف موردنظر، تسریع در فروش این بخش از دارایی‌ها در 6 ماهه دوم سال است.

Source: بانک و بیمه