آریا بازار – دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: برای برخورد با صرافی های غیرمجاز ضعف قانونی نداریم و بیشتر مشکل، به حوزه اجرا و نظارت بازمی گردد.
ابراهیم نکو گفت: صرافی های غیر مجاز مسلماً بدنبال درآمد بیشتر برای خود و صاحبان سرمایه ها هستند و ممکن است از راه های غیر مشروع وغیر قانونی اقداماتی انجام دهند که به نفع اقتصاد کشور نیست.
نکو در خصوص ضعف قانون پیرامون برخورد با صرافی های غیر مجاز اظهار داشت: معتقدم در برخورد با صرافی های غیرمجاز، ضعف قانونی نداریم و این بیشتر برای توجیه است که از ضعف قانون سخن گفته می شود؛ چندین ده سال است که این فعالیت ها را شاهد هستیم و اگر مشکل ضعف قانون است، چرا اینهمه سال برای اصلاح قانون کاری انجام نشده است؛ اینها بیشتر نوعی فرار از واقعیت های موجود است و بنظرم بیشتر مشکل، در اجرا و نظارت است.
نماینده سابق نسیم شهر عنوان کرد: قوانین موجود می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای کنونی کشور باشد و با همین قوانین موجود ، ما می توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم ولی اگر نیاز به افزودن تبصره یا ماده ای به قانون به منظور محک کاری باشد به نظرم ایراد …
Source: اخبار صرافی ها