امیر جهانی: رشد روز افزون علم و حرکت شتابان تکنولوژی‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف، زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این بین صنعت کشاورزی را باید یکی از مواردی دانست که نه‌تنها به دلیل منابع طبیعی محدود و بحران‌های زیست‌محیطی، بیش از پیش نیازمند از میان برداشتن موانع برای تولید محصول است، بلکه در کشورهای در حال توسعه به واسطه رشد جمعیت و معضلات زیست محیطی، به یکی از معضلات اساسی حکمرانان بدل شده است و نیاز به تحرک جدی در این بخش بیش از پیش احساس می‌شود. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز سعی در ترسیم شکاف بسیار عمیق، میان تکنولوژی‌های روز کشاورزی با آنچه در شهرها و روستاهای ما در حال وقوع است، دارد.

Source: دنیای اقتصاد