رکنا: تیراندازهای ناشناس که به شیشه صرافی و بانک ها شلیک می کنند، ساعتی قبل شیشه مغازه فروش صنایع دستی را هدف قرار دادند.
Source: اخبار صرافی ها