قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی با استفاده از تجربه فراوان انباشته از سال های گذشته، در استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس های خارجی مراقبت ویژه دارد و از این نظر جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
منبع: ایرنا
 «اکبر کمیجانی» روز سه شنبه پس از نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران این موضوع را در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر اینکه منتقدان تامین مالی خارجی می گویند استفاده زیاد از فاینانس ممکن است بحران دهه 1980 آمریکای لاتین را تکرار کند، بیان کرد.
کمیجانی تاکید کرد: ما محاسبات فنی و کارشناسی خود را داریم و در همه تصمیم گیری ها و استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس ها تمام این ملاحظات کارشناسی مدنظر است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره بازنگری در دستورالعمل صرافی ها متناسب با شرایط پسابرجام که بهمن ماه پارسال وعده آن داده شده بود، گفت: آیین نامه ها و دستورالعمل های آن در حوزه نظارت بانک مرکزی در حال بازنگری است اما هنوز نتیجه آن به کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار داده نشده است.
کمیجانی ادامه داد: پس از اجرای برجام، فعالیت تجار به تدریج از صرافی …
Source: اخبار صرافی ها