در هشتمین جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور با اهدای تندیس و لوح تقدیر از محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت قدردانی شد.

Source: بانک و بیمه