شرکت بیمه ایران در پی انعقاد قرارداد با سازمان حج و زیارت و پوشش حوادث تروریستی برای زائران اربعین از سوی برخی رسانه‌ها برای حق بیمه 18 هزار تومانی که بعد به 16 هزار تومان کاهش یافت مورد انتقاد قرار گرفت.

Source: بانک و بیمه