گزارش شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی حکایت از کمرنگ شدن کسادی در تولید دارد. در 4 ماه منتهی به مهرماه، رشد ماهانه شاخص بهای تولید‌کننده، عددی بالای یک درصد ثبت شده است. این استمرار، پیام‌آور تحولات مثبت در سمت تولید است؛ تحولاتی که حاصل افزایش تقاضا برای محصولات بنگاه‌ها بوده است. افزایش تولید به همراه خالی شدن انبارها، نشانه‌ای از کوتاه شدن دوره کسادی در اقتصاد است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی ضمن بررسی این رشد، به شکاف ایجادشده بین تورم ماهانه شاخص تولیدکننده و شاخص مصرف‌کننده نیز پرداخته است.

Source: بانک و بیمه