امروز قیمت دلار از تابلو صرافی ها حذف شد.
Source: اخبار صرافی ها