امروز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ قیمت انواع سکه در صرافی ها نسبت به روز گذشته با اندکی نوسان قیمت همراه بود.
Source: اخبار صرافی ها