امروزپنج شنبه نهم آذر ماه در آخرین روز کاری هفته قیمت انواع سکه در صرافی ها با افزایش قیمت روبه رو شد.
Source: اخبار صرافی ها