امروز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶ در اولین روز هفته قیمت انواع سکه در صرافی ها نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت روبه رور شد.
Source: اخبار صرافی ها