امروز سه شنبه در آخرین روز از مردادماه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید درصرافی ها با اندکی افزایش به قیمت یک میلیون و ۲۱۳هزار تومان رسید.
Source: اخبار صرافی ها