با اعلام تداوم حراج های سکه تا اطلاع ثانوی، اگرچه تا حدودی قیمت کاهش یافت، اما هنوز هم حباب قیمتی به صورت کامل تخلیه نشده و بر اساس محاسبات، سکه حدود ۱۵۰ هزار تومان حباب دارد .
به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت یک روز از شروع حراج سکه، اگرچه قیمت تا حدودی کاهش یافت، اما هنوز هم حباب قیمتی در این بازار به چشم می خورد. بانک مرکزی اعلام کرده تا زمان تخلیه کامل این حباب قیمتی، حراج ها را ادامه خواهد داد. در این میان آنگونه که برخی مقامات مسئول می گویند ممکن است که قیمت سکه در روزهای آینده در حراج ها کاهش پیدا کند و همین امر به تدریج حباب را تخلیه خواهد کرد؛ پس بازار سکه دیگر جذابیتی برای سوداگری نخواهد داشت .

فعالان بازار از حراج سکه می گویند

آنگونه که فعالان بازار سکه و طلا می گویند: فروش ها در بازار به صورت نسبی افزایش پیدا کرده و در برخی صرافی هایی که حتی خرید سکه ندارند، فروش هم نسبت به روزهای گذشته به شدت کاهش یافته است. یکی از فعالان بازار سکه به خبرنگار مهر می گوید: اعلام خبر حراج سکه به صورت روانی بر خریداران اثر گذاشته و از چهارشنبه هفته گذشته …
Source: اخبار صرافی ها