طرح کاهش مالیات ترامپ، خوان اول را به سختی پشت‌سر گذاشت. طرح ترامپ از فیلتر نرم مجلس نمایندگان گذشت و در آستانه فیلتر سخت سنا قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه اصلاح نظام مالیاتی ترامپ را با کسب 52 درصد رای موافق، تصویب کرد. اما این تصویب با رای مخالف حداقل 12 جمهوری‌خواه و همه اعضای دموکرات مجلس نمایندگان همراه بود.

Source: بانک و بیمه