سهراب مشهودی – نماینده انجمن مدیران فنی- اجرایی، در کمیته تدوین آیین‌نامه ماده ۳۴ قانون دائمی برنامه

درحال‌حاضر شورای تعامل تشکل‌های مهندسی و دولت، با همکاری سازمان برنامه در قالب یک کمیته درحال تدوین آیین‌نامه ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. آیین‌نامه‌ای که به دلایل مختلف می‌تواند هزینه زندگی، تولید و ارائه خدمت در کشور را افزایش دهد. بنابراین ضرورت دارد که از دائمی شدن این حکم به طرق لازم جلوگیری شود و اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

Source: بانک و بیمه