مدیرعامل بانک مسکن در همایش فصلی مدیران بانک، ضمن تشریح ابعاد مختلف سند توسعه بانک تا افق ۱۴۰۰، ماموریت‌های ۴ ساله پیش‌رو را تشریح کرد.محمد‌هاشم بت‌شکن، با بیان اینکه بانک مسکن در ابتدای سال 92 در ریل انحرافی قرار داشت، گفت: طی 4 سال گذشته موفق شدیم با اصلاحات بنیادین در سیاست‌ها و روال نامناسب گذشته بانک مسکن را به ریل اصلی خود وارد کنیم.وی شیوه تامین مالی مسکن مهر تا قبل از سال 92 را که باعث شد بانک با بدهی سنگین به بانک مرکزی مواجه شود از جمله مصادیق اشتباهات و انحرافات گذشته عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون با توجه به تعیین تکلیف تسهیلات پرداخت شده مسکن مهر به شکل خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و همچنین دوره زمانی مشخص برای استمهال و پرداخت اقساطی آن به بانک مرکزی، سند بانک مسکن تا 1400 را تدوین کردیم که در قالب آن در سال 1400 بانک مسکن به مدیر نظام تامین مالی مسکن تبدیل خواهد شد.

Source: بانک و بیمه