بر مبنای گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اولین ماه پاییز با 1/ 1 درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن، به عدد 5/ 255 رسید. این در حالی است که این شاخص آخرین ماه تابستان را بدون تغییر سپری کرده بود. به‌علاوه، این شاخص در 12 ماه منتهی به مهر سال‌جاری، 7/ 8 درصد افزایش داشته است. اگرچه در مقیاس 12 ماهه، بیشترین اثر افزایشی در خلق تورم را زیرگروه «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها» با ثبت تورم بیش از 16 درصد داشته، اما کاهش 3/ 2 درصدی شاخص این گروه در اوایل فصل پاییز، باعث شده بیشترین اثر کاهنده را در تورم مهرماه سال‌جاری داشته باشد. به‌علاوه، شاخص قیمت در 12 ماه منتهی به مهر سال‌جاری نسبت به بازه مشابه در سال قبل، که نمودی از تورم کم‌نوسان سالانه است، در ماه یاد شده، در محدوده تک‌رقمی؛ معادل 2/ 8 درصد، مانده است.

Source: بانک و بیمه