مدیرعامل گفت :روز چهارشنبه 26 مهرماه 96،درحین بررسی عملکرد واحدهای تابعه،مشخص شد فردی که در حوزه های اقتصادی مختلف، از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیزات رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان سازی،صرافی و… فعالیت داشته و بالغ بر چند صد نفر کارمند در شرکت های زیرمجموعه وی مشغول کار هستند،با فریب و تطمیع یکی از روسای شعب بانک،بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به دریافت تعدادی ضمانتنامه واهی نموده و حسب اعلام نامبرده، ضمانتنامه های مذکور را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای غیرواقعی به برخی شرکت های کارگزاری و لیزینگ ها ارائه کرده است.چقازردی گفت:با کشف موضوع، با اتخاذ تدابیر لازم، فرد یادشده که در خارج از کشور حضور داشت،برای بررسی موضوع،به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 27 مهرماه 96، نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و دارایی های فرد مذکور و شرکت های تابعه به نام بانک اقدام شد.رئیس هیأت مدیره بانک افزود: عمده این ضمانتنامه های واهی با سررسید سال آتی می باشند.دراین راستا گزارشات لازم به همراه مدارک و مستندات ومعرفی افراد ذی مدخل به مراجع قانونی ذی ربط …
Source: اخبار صرافی ها