مدیر امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن در گفتگویی با اعلام عملکرد چهار ساله شرکت های گروه بانک صنعت و معدن نقش این شرکت ها را در توسعه اقتصادی کشور مهم و کارآمد دانست.
آنچه می خوانید مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن با ابوالفضل نجار زاده است:
سوال: به عنوان اولین سوال، شرکتهای گروه بانک صنعت و معدن را به ما معرفی بفرمایید.
پاسخ: شرکتهای گروه بانک صنعت و معدن متشکل از هفت شرکت می باشد که عبارتند از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند و شرکت لیزینگ صنعت و معدن که شرکتهای بورسی هستند. شرکت آتیه الوند است که قبل از این شرکت لیزینگ آتیه الوند بوده که اخیرا بدلیل محدودیتهای قانونی، فعالیت لیزینگی شرکت، متوقف شده است. شرکت های کارگزاری و شبکه صرافی بانک صنعت و معدن که شرکتهای ابزاری بانک محسوب می شوند. پایان سال مالی همه این شرکتها ۳۰ آذر ماه هرسال می باشد که با توجه به مهلت ۴ ماهه برگزاری مجمع سالانه شرکتها، مجامع عادی سالانه همه شرکتها قبل از پایان مهلت مقرر و تا پایان اسفند ماه سال گذشته برگزار …
Source: اخبار صرافی ها