به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار » به نقل از ایبنا ، محسن خادم عرب باغی درباره سیاست ها و برنامه ریزی هایی که برای توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور در دولت دوازدهم صورت گرفته است، گفت: یکی از برنامه های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دور جدید فعالیت ها، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس اظهارداشت: در عین حال، حمایت ها باید عملی باشد و به سرمایه گذاران نشان داده شود که حمایت ها جدی است و سرمایه گذاران خارجی نیز حتی بتوانند از بانک های داخلی حمایت دریافت کنند.
وی ادامه داد: سرمایه گذار می پرسد اگر سرمایه گذاری کرد و به سود رسید چگونه می تواند منابع خود را به خارج از ایران انتقال دهد؟ اگر سرمایه گذار بتواند سود خود را از طریق بانک ها منتقل کند، کارها انجام می شود وگرنه سرمایه گذاران خارجی زیاد تمایلی به جابجایی پول از طریق صرافی ها ندارند.
خادم عرب باغی تاکید کرد: سیستم بانکی مورد اعتماد سرمایه گذاران خارجی است و باید در این زمینه بیشتر کار کنیم. بعد از برجام هیات های خارجی از نقاط مختلف جهان و به ویژه اروپا برای مذاکره به مناطق آزاد از جمل …
Source: اخبار صرافی ها