در حاشیه چهارمین گردهمایی ایران-اروپا که با موضوع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه «ما» با حضور در شرکت اتکایی «پارتنرری» با مدیرعامل این شرکت دیدار و مذاکره کرد.

Source: بانک و بیمه