ظاهرا افزایش قیمت دلار فرصت را برای برخی سودجویان در بازار مهیا کرده و آنها دلار را با قیمت های دلخواه به فروش می رسانند در صرافی ها با قیمت های …
Source: اخبار صرافی ها