گروه بنگاه‌ها: براساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی و برای افزایش ضریب امنیتی ارتباط میان کارت‌های بانکی و موبایل مشتریان، سامانه جدیدی با نام «سامانه پیوند» توسط آن بانک راه‌اندازی شده است.بانک‌سرمایه ‌نیز به این سامانه پیوسته و مشتریان بانک‌سرمایه می‌توانند از سامانه پیوند استفاده کنند. به گزارش روابط عمومی بانک‌سرمایه براساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی و برای افزایش ضریب امنیتی ارتباط میان کارت‌های بانکی و موبایل مشتریان (که مهم‌ترین دغدغه امنیتی در خدمات مبتنی‌بر کانال USSD به‌شمار می‌آید)، سامانه جدیدی تحت‌عنوان «سامانه پیوند» توسط آن بانک راه‌اندازی شده است. با استفاده از این سامانه به جای ارسال اطلاعات کارت مشتریان برای اپراتورهای مخابراتی در کانال USSD، ارتباط میان کارت و موبایل مشتریان از طریق وب‌سرویس انجام شده و اطلاعات به‌صورت رمزگذاری‌شده ارسال و دریافت خواهد شد.

Source: بانک و بیمه