رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل مالیاتی تراکنش‌های بانکی اصناف هفته آینده در نشست مشترکی با رئیس سازمان امور مالیاتی و نمایندگانی از اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق ایران در مجلس بررسی می‌شود.

Source: بانک و بیمه