مدیرعامل بیمه سرمد گفت: بیمه سرمد در دوران مدیریت من «پرتفو محور» نبوده و به‌دنبال کسب سود به‌عنوان یک شرکت بازرگانی است. اسماعیل دلفراز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه برای تحقق این برنامه نیازمند برنامه بازاریابی با دو رویکرد بودیم، افزود: ابتدا باید از ظرفیت سهامداران عمده بهره می‌بردیم و در بخش بعدی باید بیمه‌های خُرد را جذب می‌کردیم که نیازمند شبکه فروش فعال بودیم.

Source: بانک و بیمه