افراد ناشناسی که صبح امروز شیشه های یک مغازه صنایع دستی را در خیابان طالقانی تهران با اسلحه شکسته و فرار کرده بودند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ مهر ۹۶

در حالی که رئیس پلیس تهران از دستگیری پنج متهم این پرونده خبر می دهد ، همچنان به شیشه مغازه ها شلیک می شود.
متهمان از روز جمعه تیراندازی ها در تهران آغاز کردند. آنها طی ٢۴ ساعت به شش بانک و صرافی تیراندازی کرده و باعث شکسته شدن شیشه آنجا شدند.
با توجه به حساسیت موضوع پلیس تحقیقات گسترده ای را آغاز کرد و تا کنون پنج نفر در این رابطه دستگیر شدند.
امروز تیراندازهای ناشناس به یک مغازه فروش صنایع دستی در خیابان طالقانی تیراندازی کرده و شیشه مغازه را شکستند. ماموران با حضور در محل تحقیقات خود را آغاز کردند.
به گفته رئیس پلیس تهران ، متهمان از اسلحه ساچمه ای استفاده کرده اند.سردار رحیمی در این باره اعلام کرد، این تیراندازی ها امنیتی و سریالی نیست.
رئیس پلیس پایتخت صبح امروز اعلام کرد هر پنج متهمی که اقدام به تخریب شیشه های بانک و صرافی ها کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات از آنها ادامه …
Source: اخبار صرافی ها