سریال تیراندازی به شیشه بانک ها و صرافی ها در تهران درحالی ادامه دارد که دیروز به شیشه یک مغازه فروش صنایع دستی در خیابان طالقانی شلیک شد. تاکنون شش متهم در این پرونده دستگیر شده اند.
Source: اخبار صرافی ها