نگاهی به پرونده افزایش نرخ ارز طی سه دهه اخیر گویای این واقعیت است که عوامل اصلی آن اقتصادی و سیاسی بوده است که البته هر دو عامل مذکور به طور معمول متاثر از بحران هایی بوده اند.
به گزارش رادیوسهام ، از اواسط مهرماه شاهد تحرکاتی در بازار ارز و صعود قیمت دلار به کانال ۴ هزار تومان بودیم. نگاهی به پرونده افزایش نرخ ارز طی سه دهه اخیر گویای این واقعیت است که عوامل اصلی آن اقتصادی و سیاسی بوده است که البته هر دو عامل مذکور به طور معمول متاثر از بحران هایی بوده اند.
نوسان چند روز اخیر بیش از آن که واقعی باشد، هیجانی و غیرواقعی بود. به گفته صرافان، مردم با تصور تغییر نرخ ارز با یک رفتار کاملا هیجانی چند روز پیش از سخنرانی ترامپ، مقابل صرافی ها صف بستند و شروع به خرید دلار کردند و همین افزایش تقاضا، صعود قیمت ها را در پی داشت.
مهم ترین کارکرد نرخ ارز به عنوان یک قیمت تاثیرگذار، اندازه گیری قیمت نسبی بین اقلام داخل و خارج یک اقتصاد است. با این تعریف، متوجه خواهیم شد که تغییر این نرخ موجب تغییر قیمت اقلام وارداتی در بازارهای خارجی و افزایش تقاضای آنها خواهد شد.
نرخ ارز یکی …
Source: اخبار صرافی ها