در دومین روز هفته، دلار در برابر افت بیشتر مقاومت و مسیر افزایشی را برای حرکت انتخاب کرد. شاخص بازار ارز که در اولین روز هفته 6 تومان از ارزش خود را از دست داده و به بهای 4هزار و 51 تومان رسیده بود، روز یکشنبه معاملات خود را با قیمت 4 هزار و 53 تومان کلید زد. تا حدود ساعت یک بعدازظهر فضای بازار ارز نسبتا عادی و مشابه روزهای قبل بود؛ ولی پس از این مقطع زمانی، سرعت رشد قیمت بیشتر شد و دلار با عبور از محدوده 4 هزار و 60 تومان روی قیمت 4 هزار و 68 تومان به کار خود پایان داد. این قیمت که 17 تومان بالاتر از روز ابتدایی هفته بود، بیشترین رشد این ارز از 8 آبان ماه محسوب می‌شد.

Source: بانک و بیمه