پس از 5 هفته افزایش، سرانجام علامت بازدهی سکه تمام تغییر کرد. روز پنج‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی سومین افزایش متوالی را تجربه کرد و با 13 هزار تومان رشد به بهای یک میلیون و 382 هزار تومان رسید. با این حال، فلز گرانبهای داخلی حتی با 3 افزایش متوالی روزانه نیز نتوانست روند افزایشی بازدهی هفتگی خود را ادامه دهد و پس از 5 هفته افزایش متوالی، رشد منفی را تجربه کرد. هفته گذشته، سکه تمام در مجموع 6/ 1 درصد از ارزش خود را از دست داد.

Source: بانک و بیمه