روز چهارشنبه، نوسانات دلار محدودتر شد و قیمت این ارز زیر مرز ۴ هزار و ۵۰ تومان باقی ماند. در پنجمین روز هفته، کف قیمت دلار در محدوده ۴ هزار و ۱۰ تومان و سقف آن در محدوده ۴ هزار و ۴۰ تومان قرار داشت. به عبارت دیگر، این ارز در دامنه ای ۳۰ تومانی نوسانات خود را ثبت کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، نتیجه روز کم نوسان دلار نسبت به سه روز پیشین، افت ۱۵ تومانی و رسیدن به قیمت ۴ هزار و ۲۵ تومان بود. به گفته فعالان، مهم ترین عاملی که در کاهش قیمت اثرگذار بود، عرضه بازیگران بازارساز بود. تعداد زیادی از بازیگران ارزی باور داشتند، افزایش عرضه حواله درهم از سوی برخی صرافی های دولتی بر روند بازار داخلی اثرگذار بود. در این روز نرخ حواله درهم از سوی این صرافی ها زیر مرز هزار و ۱۰۰ تومان عرضه شد. این در حالی است که گروه دیگری ترفند جدید بازارساز برای عرضه دلار را در افت قیمت موثر دانستند، تاکتیکی که شاید در کاهش قیمت موثر بود، ولی موجب صف نشینی برای دلار در بازار ارز شد.
تاکتیک جدید بازارساز
با توجه به تجربیات گذشته، به نظر می رسید بازارساز برای مدیریت دامنه نوسانات دلار دو رویکرد را می تواند …
Source: اخبار صرافی ها