یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بازار پولی کشور در سال‌های قبل دچار بی‌نظمی و بی‌قانونی بوده؛ اما در سال‌های اخیر این بی‌سامانی پایان یافته است.دکتر جبار کوچکی‌نژاد افزود: منابع مالی بانک‌ها مانند رودی هستند که اگر در مسیرشان سد ساخته شود، آب (منابع) در جهت درستی توزیع می‌شود؛ اما اگر این رود و سیلاب رها شود، ممکن است باعث ویرانی‌هایی شود که جبران آن سخت است.

Source: بانک و بیمه