اونس طلا تا ظهر دیروز 7/ 0 درصد رشد داشت اما با تقویت عصرگاهی دلار دوباره به عقب بازگشت. بازار جهانی چهارشنبه به انتظار نتیجه اجلاس 2روزه فدرال رزرو نشسته بود و روند دوگانه‌ای در دو نوبت صبح و عصر از خود بروز داد.

Source: بانک و بیمه