آخرین گزارش از کل پرداخت‌های الکترونیکی رقم خورده ازسوی شاپرک نشان می‌دهد که مهرماه سال‌جاری ارزش حقیقی تراکنش‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 20 درصد رشد داشته است، این در حالی است که این نسبت برای مهرماه سال 1395 حدود 18 درصد بوده است.

Source: بانک و بیمه