به گزارش ایرنا، محمد علی نجفی عصر سه شنبه درهمایش بزرگ فرهنگیان در شیراز خطاب به کسانی که می گفتند تحریم نعمت است و قدر این نعمت را ندانستیم و حالا که برداشته شده ناراحت هستند، افزود: باید بررسی شود که چقدر از سرمایه دولت تحت عنوان «دور زدن تحریم ها» به افرادی در داخل و خارج داده و برده شد و در حقیقت غارت شد و برگردانده نشد.
وی با بیان اینکه این تحریم ها چه هزینه های مالی سنگینی را بر کشور تحمیل کرد اظهار داشت: کار بجایی رسیده بود که کارهای نقل انتقالات مالی این کشور را یک صرافی انجام می داده و در …
Source: اخبار صرافی ها