این سایت به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

به گزارش ایرنا، محمد علی نجفی عصر سه شنبه درهمایش بزرگ فرهنگیان در شیراز خطاب به کسانی که می گفتند تحریم نعمت است و قدر این نعمت را ندانستیم و حالا که برداشته شده ناراحت هستند، افزود: باید بررسی شود که چقدر از سرمایه دولت تحت عنوان «دور زدن تحریم ها» به افرادی در داخل و خارج داده و برده شد و در حقیقت غارت شد و برگردانده نشد.
وی با بیان اینکه این تحریم ها چه هزینه های مالی سنگینی را بر کشور تحمیل کرد اظهار داشت: کار بجایی رسیده بود که کارهای نقل انتقالات مالی این کشور را یک صرافی انجام می داده و در …
Source: اخبار صرافی ها