به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایران آنلاین, نرخ ارز،یکی از ممهترین ارکان بودجه های سنواتی است؛نرخی که دخل و خرج ارزی و ریالی کشور را برمبنای آن می سنجند و تعیین این نرخ به معنای آن است که دامنه مانور سیاست های پولی چقدر می تواند باشد.
تغییرات نرخ ارز،موضوع تازه ای در اقتصاد ایران نیست. در چهار دهه گذشته، جز در دو مقطع سال 1372 و نیز دوره بین سالهای 1381 تا 1390، همواره نظام دو یا چندنرخی بودن ارز را تجربه کرده است.در ابتدای دهه 80 و در دوران ریاست مرحوم محسن نوربخش در بانک مرکزی بساط ارز چند نرخی برچیده شد و ارز رسمی کشور تک نرخی شد.اما با تغییر دولت،این دستاورد که هزینه های بسیاری برای کشور داشت از دست رفت.
با افزایش تحریم های هسته ای و فقدان مدیریت، دوباره قیمت آن چندشاخه شد. این چندشاخه شدن تا جایی پیش رفت که سال 91 میدان فردوسی و صرافی ها و دلارفروشان کنار خیابان به تنهایی قطب خبری شده بودند. نوسان قیمت ارز آنقدر زیاد بود که دقیقه به دقیقه تغییر می کرد و دلارفروشان کنار خیابان برای اعلام قیمت دلار به رهگذران باید قیمت را در لحظه چک می کردند.
تب وتاب این نوسا …
Source: اخبار صرافی ها