امروز دراولین روز شهریورماه در صرافی ها هر دلار امریکا را با قیمت ۳ هزار۸۳۸تومان به فروش رساندند
Source: اخبار صرافی ها