امروز پنج شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۶صرافی ها هر دلار آمریکا با اندکی کاهش قیمت نسبت به روز گذشته با قیمت ۳هزار و ۹۴۴ تومان به فروش رساندند.
Source: اخبار صرافی ها