خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی
گروهی از زرتشتیان که در ایران درباره ی کنگره ی جهانی زرتشتیان آگاهی رسانی می کنند به زودی نشستی ویژه برای آموزش نام نویسی در این کنگره برگزار می کنند.
این نشست برای کمک به کسانی است که با روند نام نویسی اینترنتی آشنایی ندارند برگزار می شود. در این نشست، از هر شرکت کننده تنها اطلاعات مورد نیاز برای نام نویسی دریافت می شود. از کسانی که در این برنامه شرکت می کنند، هزینه ای گرفته نمی شود. هزینه ی نام نویسی نیز باید از راه ها صرافی ها، حساب های بانکی ارزی یا کارت های اعتباری بین المللی پرداخت شود.
گفتنی است پیش از این گروه تلگرامی به نشانی https://t.me/WZCperth راه اندازی شده که تمام آگاهی های مورد نیاز برای همایش را به زبان فارسی آگاهی رسانی خواهد کرد.
یازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان استرالیا از 11 تا 14 خوردادماه 1397 در پرت استرالیا برگزار خواهد شد که نام نویسی اولیه ی آن از روزهای نخستین امردادماه آغاز شده است و ادامه دارد.
Source: اخبار صرافی ها