گروه بنگاه‌ها: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در نشست مدیران ارشد بانک کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی با اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران که به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد، گفت: بانک کشاورزی همیشه پناهگاه و ملجا بخش کشاورزی بوده است.

Source: بانک و بیمه