معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نظام پرداخت دوجانبه با کشورها را به‌دلیل نبود واسطه، کم‌هزینه‌تر عنوان کرد. ناصر حکیمی در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره آخرین وضعیت مذاکره برای اتصال به نظام بین‌الملل پرداخت که پس از برجام کلید خورده است، گفت: مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی پرداخت با هدف اتصال شبکه بانکی ایران به نظام پرداخت‌های بین‌الملل در دست انجام است.

Source: بانک و بیمه