نمی‌توان کتاب‌های مطرح اقتصادی را نام برد؛ اما «تفکر تند و کند» را از قلم انداخت. دانیل کانمن، فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه برکلی که (به همراه ورنون اسمیت) در سال 2002 موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد شد، توانست توجهات را به مسیری جلب کند که اساسا با بیان‌های کلاسیک علوم انسانی همخوانی ندارد. این کتاب خلاصه چند سال پژوهش‌های خلاقانه روان‌شناسی است که اقتصاددانان را در چالشی قوی با یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین فروض خود قرار می‌دهد.

Source: دنیای اقتصاد