گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بیمه دی در پاسخ به این سوال که صنعت بیمه از وزیر اقتصاد چه انتظاراتی دارد، گفت: صنعت بیمه بخشی از نظام اقتصادی کشور با اهمیت بسیار بالا است. مجید بختیاری در تشریح سخنان خود گفت: از دیدگاه اول، شاخص ضریب نفوذ بیمه بیانگر سهم صنعت بیمه از GDP است و هر قدر این شاخص رشد کند به نفع اقتصاد کشور است. وی افزود: از منظر دیگر بیمه به‌عنوان مکانیزمی کارساز محافظ و پشتوانه اقتصاد است و ثالثا با توجه به رویکرد‌های توسعه اجتماعی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بی‌تردید بیمه قادر است کمک بسیار جدی به رفع دغدغه‌های حاکمیتی داشته باشد. مدیرعامل بیمه دی با بیان اینکه با چنین تعریفی انتظارات از وزیر می‌تواند بسیار خلاصه عنوان شود، ادامه داد که بر این اساس کمک به بهبود شاخص‌های سودآوری در صنعت بیمه یکی از مهم‌ترین انتظارات است؛ چراکه فعالیت بیمه‌ای به‌عنوان بنگاهی بازرگانی باید توجیه اقتصادی داشته باشد. وی این طور ادامه می‌دهد که صنعت بیمه باید بتواند برای سرمایه‌گذاران سودآور باشد و به‌عبارت دیگر شاخص‌های سودآوری طوری رقم بخورد که میل به سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه بیشتر شود.

Source: بانک و بیمه