روز دوشنبه، نقطه مهمی برای نوسان‌گیران ارزی محسوب می‌شود؛ به تعبیری می‌توان گفت قیمت دلار هم‌اکنون برای نوسان‌گیران در نقطه پنالتی قرار دارد؛ اگر این پنالتی برای بازیگران غیررسمی تبدیل به گل شود و قیمت دلار از محدوده 3 هزار و 920 تومان عبور کند، روند قیمت پس از خود را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که اگر این اتفاق رخ ندهد و هدف نوسان‌گیران در بالا بردن قیمت (گل کردن پنالتی) محقق نشود، تغییر خاصی نیز در روند بازار رخ نخواهد داد. افزایش نرخ حواله درهم و بالا رفتن تحرکات معامله‌گران آتی در انتهای هفته، دو موضوعی هستند که نگاه افزایشی نوسان‌گیران را تقویت کرده‌اند. در این شرایط، اگر قیمت تحت‌تاثیر این دو متغیر افزایشی نشود، انتظارات صعودی نیز تا حدی در کوتاه‌مدت تعدیل خواهد شد.

Source: بانک و بیمه