امروز قیمت انواع سکه امروز چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۶در صرافی ها با نوسان قیمت مواجه شده است.
Source: اخبار صرافی ها