امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ، صرافی ها سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با افزایش قیمت نسبت به روزپنج شنبه ، یک میلیون و ۲۷۷ هزار تومان داد و ستد کردند.
Source: اخبار صرافی ها