امروز پنج شنبه ۹شهریور ماه در آخرین روز کاری هفته قیمت انواع سکه در صرافی ها با نوسان همراه بود.
Source: اخبار صرافی ها