معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: در مورد برجام نباید به استقبال برخی احتمالات نامناسب رفت و باید با هوشمندی کامل واکنش‌های بازیگران صحنه را رصد کرد.

Source: بانک و بیمه